Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1413 Pisarz: 8 Numer roty: 415
Testes ducit Gregorius de Cothoiedsco contra Mathiam, Woyutham, Albertum, Martinum de Czechle: primus Bartholomeus de Miculicze, qui pecunias dedit, secundus Dziuisz de ibidem, qui eciam circa hoc fuit, tercius Dominus Martinus vicarius de Dobra, quartus Sdzeslaus de Scarszewo, quintus Nicolaus de Cothoiedsco, sextus Nicolaus Czeszanczicz de Galansky. — Rotha:

Jacoʃmi przitem bili czo cupil grzegorz
wczechlu awcothoiedʃcu to ieʃt za ʃwe
pyenandze cupil czo przedal ʃwą otcziʃz
ną a dom wdobre ale nye za ʃzeʃtrzini
pyenandze