Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1413 Pisarz: 8 Numer roty: 411
Testes ducit Grzimko de Cothoiedsco contra Swanthomirum de ibidem: primus Nicolaus Gorzicza de Minori Galanski, secundus Martinus de Maiori Galanski, tercius Paulus filius eius de Tinecz, quartus Budek de Czechla, quintus Nicolaus Barion de ibidem, sextus Bernhardus de Cothoiedsco. — Rotha:

Jaco to ʃwatcimi iaco grzimek neʃzavadzil
Swantomiroui przedacz dzedzini