Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1413 Pisarz: 8 Numer roty: 410
Testes ducit Mathias de Czechle contra Meczkonem de Pawlowo: primus Vbislaus de Crosnino, secundus Miroslaus de Prussy, tercius Derslaus de ibidem, quartus Janussius de ..., quintus Lexander de Zacovicze, sextus ...sla de Potcocze. — Rotha:

Jaco to ʃwatcimi iaco meczko namenil na
prawotą andrzeya Scudlʃkego a caplana
xandza micolaya pawlowʃkego [ate<...> gim]
thich nepoʃtauil gemv