Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1413 Pisarz: 8 Numer roty: 409
Testes ducit Sbetha cum Nicolao de Chlewo erga Petrassium de Ossowo alias de Przerane: primus Tomek de Woyslauicze, secundus Domenik de Waliszeuicze, qui circa hoc fuerunt, tercius Phalibor plebanus de Chlewo, qui de hoc scit, quartus Clemens vicarius de ibidem, quintus Wyszotha Wolsky, licet sit &òzurza&, sed pars in eum consensit, sextus Stephanus de Modla. — Rotha:

Jacoʃmi przitem bili kegdi Sbetha ʃwim
micolayem ʃinem dala ʃzecz atrzidzeʃczi grzi
wen derʃcoui potraʃzoui grzimcze betcze (potrovim) (ʃzoʃtram
) (rodzonim) na
gich czanʃcz wechlewe