Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 406
Testes ducit Nastka Stanislaii consors de Glosky contra Swanthoslaum de ibidem: primus Paszek de Bogwedzewo, secundus Czichudka de Cussino, tercius Swanthoslaus de Przedzino, quartus Stanislaus Cosma de Cussino, quintus Naczko de Rzectÿ, sextus Jaroslaus de Curowo. — Rotha:

Jacoto ʃwatcimi iaco czo ʃtaʃzek vczinil
Swantoʃlaoui to vczinil za yego
poczantkem iʃz mu pirzwey ʃwan
toʃlaw ranv dal