Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 402
Testes ducit Stephanus de Galanskÿ contra Janussium de Parczewo: primus Nicolaus de Galansky, secundus Adam de ibidem, tercius Albertus de ibidem, quartus Nicolaus Mlod de Pawlouo, quintus Michael de Maiori Galansky, sextus Johannes Gregorii de Cothoiedsco. — Rotha:

Jaco to ʃwatcimi iaco ian pobral
ʃcepanowo zÿto ʃpola ÿtego
vʃzitek ma ʃteÿ roleyg czo
mu yeg dal ʃpolą