Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 401
Testes ducit Meczco de Paulowo erga Bogussium de Prusi: primus Albertus de Czechel, qui circa hoc fuit, quando Clemens hos agros aravit, secundus Mathias de Czechel, tercius Martinus de ibidem, quartus Johannes de Paulowo, quintus Nicolaus de ibidem, sextus Johannes de Nedzanowo. — Rota:

Jacom przitem bil czʃo oral meczcow
oczecz ÿ meczʃlaw rambil tho oral
y rambil naʃemw na prawem