Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 398
Testes. Nicolaus Stampor ducit testes erga Petrum thabernatorem de Oczansz: primus Petrassius de Pawlowo, secundus Stephanus de Mancowo, tercius Przedslaus de Cotarbi, quartus Vbislaus de Cotarbi, quintus Johannes de ibidem, sextus Stanislaus Conoppa de Yelitowo. — Rota:

Jaco to ʃwatcimi iaco potr beʃzal
wf micolayow dom y lagal mv
yranil gy a [og] on go (neÿanl) (ani) newanʃzal
ani go clodoual