Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 395
... de Chudzicze, quintus Jacussius de Cotarbi, sextus Stephanus de Strzegowo. — Rota:

Jaco to ʃwatcimi iaco pani Magdalana
ʃwimi dzeczmi vidzerʃzala ty lanky
y chmelnikÿ [mi] trzidzeʃzczi lat do
brouolne ocz dzetrzich od ʃwich ʃzol
tiʃzow zaloval niʃz ÿe pravem vga
bal