Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 393
Testes ducit Stephanus de Carssy contra Petrassius de Drossewo: primus Nicolaus de Pawlouo, qui circa hoc fuit, secundus Petrassius de ibidem, qui circa hoc fuit, tercius Janussius de Galansky, quartus Johannes Wansch de Galanskÿ, qui circa hoc fuerunt, quintus Miczek de Beganino, sextus Phalislaus de Rombczino. — Rotha:

Jacoʃmi przitem bili iaco Scepan
ne cupil [co] kona v potraʃza ale mv
go poʃziczil itako mv gy ʃdrove vra
czal ... Jaco to ʃwatcimi iaco Staniʃlaow oczecz
nevidzerʃal dobczini czanʃczi trzech
lat dobrouolne aʃ ÿ pravem vgabala

Testes ducit Dobka de Galansky contra Stanislaum de ibidem: primus Johannes Culig, secundus Albertus de Yastculky, tercius Jacussius de Cothoiedsco, quartus Nicolaus de ibidem, quintus Grzimek de ibidem, sextus Stephanus de Nedzanow: