Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 390
Swantoslaus de Yedlcze ducit testes contra Grzimkonem de Cothoiedsco: primus Vislaus de Timenecz, secundus Przibislaus de Cusino, tercius Stanislaus de Scarszewo, quartus Paulus de Chorzewo, quintus Petrassius de Godzantcowo, sextus Mathias Szapala. — Rotha:

Jaco to ʃwatcimi iaco pan Swantoʃlaw
nepoʃzegl panv grzimkoui yego zapuʃti
ani iego kaʃznv