Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 39
Item testes Derslaii de Quatcowo contra Wirzbantham: item Scarbimir, Andreas Szacowsky, Stephanus Gorzicza, Nicolaus Polska, Lwthot de Pogrzibowo, Wiszko de Withoslaw. — Rotha:

yako wirzbantha beʃzal naderʃkowo dze
dzinø gwaltem moczø ýwibil ÿeʃt yego
vÿnowaccze ʃolthiʃzowa domu yʃzgego
ʃzamkw