Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 386
Dominus Martinus Slawskÿ subdapifer debet iurare erga et contra Medslaum de Sluscowo ad secundos terminos particulares post festum Pasce et forma iuramenti talis est. — Rotha:

Jacom ʃą ne wrzuczil meczcoui wprze
ranw we trzi czanʃzcy ʃoltiʃtwa ani
meczko tam prava mal