Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 384
Rota Dochne contra Mecz[slaum]conem de Sluscowo:

Jaco mam othi penandze dzeʃantcz
grziven ʃcodi gichʃzen dobila na
mem bracze Meczku ... Jacotho ʃwatczą iaco dochna ma othi
...