Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 383
Testes ducit Janussius de Glowczino contra Nicolaum et Vincencium fratres de Tarszicza: primus Sobeslaus Menisewskÿ, secundus Swanthoslaus Meszcowsky, tercius Jacussius de Stramicza, quartus Derslaus dictus Carni de Pruszy, quintus Albertus de Prussy frater Miroslaii, sextus Stanislaus de Sowina. — Rotha:

Jaco to ʃwatcimi iaco Micolay prziʃzedl
gwaltem moczą na [moya] (ianuʃzową) goʃpodą
vedwnatcze tako dobrich iaco ʃam
yʃzedwema kmothoviczoma ywʃząl
mv kon iaco dwe grzivne gwaltem