Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 382
Testes ducit Stephanus de Nedzenowo contra Johannem de ibidem: primus Janussius de Drossdzino, secundus Nicolaus de Czesancze, tercius Albertus de Naczcovicze, quartus Janussius de Naczcovicze, quintus Dziuisz de Czechle, sextus Nicolaus de ibidem Racziborzouicz. — Rotha:

Jacotoʃwatcimi ýaco ʃcepan dobrouolne
przeʃz nagabana vydzerʃal to ʃzedliʃco
gdze coli ktnol mimo dzeʃzancz lat