Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 38
Rotha Suiskocz contra Woÿtkonem de Lyse:

ʃczomi dal woytek winø odwadzeʃcza grziwen
dlugu thegoʃmʃzø nepodgøl placzicz