Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 375
Testes partis adverse videlicet Szegothe de Boruczino contra Wyslaum subdapiferum etc.: primus Szavisza de Sberszco venator, secundus Johannes venator de Qwatcowo, quartus Nicolaus Pyvonsky, quintus Loranth de Gluchowo, licet sit frater producentis, sed pars in eum consensit, sextus Wyszek Chrzanowsky. — Rota:

Jacoto ʃwatcimi iaco cso zaʃtavil zegota ʃtrzu
men to zaʃtauil na ʃwem naprauem a
ne naʃwantoʃlaove