Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 374
Testes ducit Johannes de Leszona contra Bogussium de Strzegowo: primus Andreas de Szacowicze, secundus Vbislaus de ibidem, tercius Stephanus de Strzedzewo, quartus Mscislaus de Scrzipno, quintus Peych de Wawrowicze, sextus Venceslaus de ibidem. — Rotha:

Jacoto ʃwatcimi iaco ian ʃzaʃtauil bo
guʃzevý wponczi awedw dzeʃtu
grziven ʃwą cząʃcz wleʃzone czoʃz
boguʃz dzerʃy od ÿana