Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 372
Testes. Testes ducit Naska de Czechle contra Johannem de ibidem: primus Mathias Szapala, secundus Nicolaus de Grodzelecz, tercius Michael de Wirzchoslaw, quartus Johannes de Cirnino, quintus Petrassius de Scudle, sextus Nicolaus Barion de Czechel. — Rota:

Jacoto ʃuatcimi iaco Naʃtka na tą cząʃcz czo
ye yeʃt ÿan dobil bliʃcoʃcą poliʃzila dze
ʃzancz grziwen ʃwego poʃzagu