Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 371
Rota testium Gyvani de Curowicze, cuius testes superius :

Jaco to ʃwatcimi iaco potraʃz laʃka nedal
gÿvanovÿ teÿg [roleyg] roleig ʃza gąʃz
penødze wfʃząl a nÿ yeg givan vʃzitka
mal ÿarzneÿ vgorzneÿ