Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1412 Pisarz: 8 Numer roty: 369
Testes ducit Hanka de Waurowicz contra Philippum fratrem germanum de ibidem: primus Nicolaus de Wawrowicze, secundus Petrassius de ibidem, tercius Johannes de Crovicza, quartus Nemerza de Timenecz, quintus Vyslaus de ibidem, sextus strenuus Johannes Stobinsky. — Rota:

Jaco tho ʃwatcimi iaco philipp wfʃząl Hancze
yeg maczerziʃzni pancz adwadzeʃcze
grziven