Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 8 Numer roty: 368
Testes ducit honesta Wbislawa de Wirzchanowo contra Stogneum de ibidem: primus Nicolaus de Prosznino, secundus Nicolaus de Wischoczko, tercius Leleszka de ibidem, quartus Johannes de Westrze, quintus Venceslaus de Wtorek, sextus Nicolaus de Wesztrza. — Rota:

Jaco to ʃwatcimi iaco Wbiʃlawa witrzimala
czanʃcz Wyrzcha nowa mimo trzidzeʃci lat