Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 8 Numer roty: 367
Testes ducit Boguphael de Szadowe contra Sbilutum de Chelstowa: primus Nicolaus Przoszlinsky, secundus Petrassius Gayek, licet frater producentis, sed pars in eum consensit, tercius Nicolaus de Wyszoczski, licet eciam frater producentis, sed pars in eum consensit, qui circa hoc fuit, quartus Johannes Wirzchanowsky, quintus Johannes Parczewsky, sextus Sogneus de Wirzchanowo. — Rota:

Jaco to ʃwatcimi iacoʃmi przitem bili
gdi ʃbilut rancil Boguphalowy za
kmecze ÿʃz mv ÿe mal vrocicz wedwu
nedzelu