Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 8 Numer roty: 363
Rota Sophie de Cotlino:

Jacom nepuʃcila dzetrzicha proʃno tey
czanʃci bliʃcoʃci czoʃz vcupil v micolaia