Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 8 Numer roty: 360
Testes ducit Theodricus de Cotlino contra Derscam de ibidem: primus Michael de Virzchoslaw, secundus Nicolaus Menisewski, tercius Przeczslaus de Clichowo, quartus Nicolaus de Grodzelecz, quintus Thomas Lobeski, sextus Nicolaus de Pantek. — Rota:

Jacoto ʃvatcimi iaco tv gdze dzirʃka
voyʃznemv vcaʃzovala tv dzetrzich
ʃwego otcza yʃ ʃʃwe vʃzival igli
[n]ną copal mimo trzidzeʃci lat