Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 8 Numer roty: 354
Testes ducit strennuus Philippus de Brudzewo contra Nicolaum civem Kalisiensem: primus Abraham de Glowczino, secundus Maczek de ibidem, tercius Climek de ibidem, quartus Derslaus de Prussy, quintus Nicolaus Sbikowsky, sextus Paszko Kozanka. — Rotha:

Jaco to ʃwatczimi Jaco Micolay [nezaw]
neʃzaʃzwal pana filippa poʃpuʃczenu
burkrapʃtwa az ʃzecz nedzel wiʃla odwa
dzeʃcza grziwen czczo gy bral nagego
dzedzynye