Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 8 Numer roty: 353
Testes ducit strennuus Paszko de Chrzastowo contra pueros Lascze: primus Stanislaus Olesky, qui circa hoc fuit, secundus Johannes Jaroslawsky, tercius Sobko de Bukownicza, quartus Laurencius de Grabowecz, quintus Pachnik Blozeyewský, sextus Bariczka Jaraczewskÿ. — Rota:

Jacoʃzm przitem bil Jaco ten liʃt ʃprawedliwe wyʃʃed paʃkowi otpyotraʃʃa ...