Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 8 Numer roty: 351
Testes ducit strennuus Philippus de Brudzewo contra Andream de Skudla: primus Pribislaus de Kussyno, secundus Clemens de Glowczino, tercius Stanislaus de Kurowo, quartus Wisko de Peczinowicze, quintus Johannes Chrost, sextus Boxa de Wola. — Rota:

Jaco to ʃwatczimi Jaco filip Andrzeyewi
daval wczaʃz pyenandze ʃedm grziwen
bi ʃø zyzydow wiprawil azaynø mv
ʃkodø nerønczyl