Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 8 Numer roty: 350
[Testes ducit Boxa plebanus in Strzalcowo contra Nicolaum de Crosznino: primus Franciscus de Krosznino, qui circa hoc fuit, secundus Paszsco de Chorzewo, tercius Laurencius de ibidem, quartus Johannes de Krosznino, quintus Jonas de Krosznino, sextus dominus Nicolaus capellanus domini Naklensis].

Jaco tho ʃwathzimi Jaco Micolay dzerzzy
thø czønʃcz wcroʃzninye mimo trzy(dzeʃczÿ) lath ʃzran
ku newipuʃczayancz o yønʃz kzandz boxa
zalowal

Testes partis adverse: primus Stephanus de Strzedzewo, secundus Stanislaus de ibidem, tercius Neborza plebanus de Szyrznino, quartus Dobrogostius castellanus Premanthensis, quintus Zemantha Klemanthsky, sextus Michael de Wyrzchoslaw. — Rota: