Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1401 Pisarz: 2 Numer roty: 34
Rotha Johannis cum fratre contra sororem de Strzegowo:

czo nami ʃzalowala moga ʃoʃtra bich geg
pobral [odzena] geg røbi czobigey ʃczodzilo
dzeʃøcz grziwen tegom geg nepobral.