Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 8 Numer roty: 335
Testes ducit Meczslaus de Sluszcowo contra Dobkam sororem suam germanam: primus Jacussius Bodzanczski, secundus Stanislaus Coszma de Kuszino, tercius Lucas Pleuenski, quartus Bodzey de Boguslauicze, quintus Paszco de Desczna, sextus Miroslaus de Szdzinicze. — Rota:

Jaco tho ʃwatczimi Jaco Meczʃlaw ʃwe ʃetrze dobcze
ʃpelna poʃag (zaplaczil) wczem yey bil zaʃtawø [ʃ] zaʃtauil