Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 8 Numer roty: 332
Rota, qua iurabunt nuccii Zegothe de Goluchowo: Albertus presbiter de Sobotka et nobilis Butko de Czechla ut nuccii. Presbiter more suo super euangelium:

Jaco ʃmi bili poʃli [d] ot zegoti do micolaýa
otmawayą rancoyemʃtwa a ʃcot yeʃcze
wyego dworze ʃtat yto ʃmi vidzeli