Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 327
Testes ducit Velislaus de Gloski contra Johannem Chrost: primus Johannes Tomconis de Kotarbi, secundus Johannes Wansz de Galanski, tercius Blasius de Gloski, quartus Stephanus de Mancowski, qui sedet in Rzecti, quintus Nicolaus Czeszanczicz de Galanski, sextus Vbislaus de Zacouicze. — Rota:

Jaco tho ʃwatczimi Jaco ʃa wiʃzli trzʃi lata
temu rancoyemʃtwu czʃo ranczil[y] veliʃlaw
przecziw Janowi o trzi Grziwni