Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 325
Abraham de Latouicze ducit testes contra Petrassium et Vichnam suam consortem: primus Johannes Solowski, secundus Clemens de Yelithowo, tercius Paulus de ibidem, quartus Miroslaus de ibidem, quintus Johannes de ibidem, sextus Nicolaus de Rzecti. — Rota:

Jaco to ʃwatczimi Jaco ot Vichni
ne neʃono do abrama rzeczi chaʃebna rzecza
ʃadwadzeʃcza grziuen ani tego habram
vʃzica ma