Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 324
Testes ducit Vbislaus de Oczansz contra Swanthoslaum de Droszino: primus dominus Martinus plebanus de Oczansz, secundus Swanthoslaus przebiter (!), qui circa fuerunt, tercius Petrassius Mancowski, quartus Nicolaus Nepotczocz de Proslino, quintus Martinus de Kurowo, sextus Bartolomeus de Prusi. — Rota:

Taco nam pomoʃzi bog ÿ ʃwatha euangelia Jacoʃmi przitem bili gdi
Swanthoʃlaw ʃzedl na vbiʃlaow dom
ÿ ranil mu [ʃinow] ʃeʃtrzencza apotem
ʃzedl tego [dyna] dyna ʃa vbiʃlauem
gwaltem do caplanego domu y na
gabal gÿ a vbiʃlaw czʃo vczinil to vczi
nil ʃwantoʃlaovi [p] bronąʃø gwaltem
ʃa yego poczantkem.