Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 322
Testes ducit Dirslaus de Potcocze contra Mathiam de Szdzinice: primus Clemens de Gelithowo, secundus Vincencius de ibidem, tercius Johannes de ibidem, quartus Abracham de Latowo, quintus Vincencius de ibidem, sextus Clemens de Potcocze. — Rotha:

Jaco tho ʃwatczimi Jaco Dzrʃzecz dobil
na (an)drzew cztir grziwen namaczkowe
czaʃzczi (vʃzdzinic) ÿ tho dobrowolne trzilata trzimal