Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 321
Rota Bechoský:

Jacom newʃzanl przedwiowi gego vʃzitk
ow wiankowe zaddanacze grziw(e)n