Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1401 Pisarz: 2 Numer roty: 32
Testes Wenceslaii de Galanskÿ contra Dobeslawam: item Stephanus, Nicolaus de Galanskÿ. — Rotha:

czo [wocz] wøczʃlaw cupil tho dzerʃal
[ÿtrzimal] awthem gemu vadzø ywʃziual