Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 317
Ex adverso testes partis adverse: primus Mathias Liszek de Cosmowo, secundus Czeszco de ibidem, tercius Johannes Wcislo de ibidem, quartus Woyslaus de Plewno, quintus Swanthoslaus Lis de Cuszino, sextus Marcus de Cosmowo. — Rotha:

Jaco tho ʃwatczimi Jaco Jaroʃlawa wʃala
Janowi dwe crowe przeʃprawa