Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 315
Testes ducit Vbislaus Kudaszeuicze, qui circa hoc fuit, secundus Michael Luboczicz, eciam circa hoc fuit, tercius Scarbimirus de Boguczicze, quartus Stanislaus Kotarba de Sowina, quintus Mlodota de Brzibislauicze, sextus Przeczslaus de [Bogwedzeuicze ] filius Micossii. — Rotha:

Jaco tho ʃwatczimi Jacoʃmi przitem
bil Jaco Januʃz ne beʃzal gwaltem na ʃta
niʃlaw ʃtan a ni mu ran dal aliʃz mu
pirwe ʃtaniʃlaw [pirwo ʃt] dwe ranýe
dal