Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 314
Rotha, qua iurabit Jarandus de Vola contra Wirzbantham de Czelcze:

Taco mi pomoʃzi bog etc. Jacom
ÿa ne phatal Virzbanthi zaÿego gardlo
anigo ʃepal [za yego czalo anim yego
dobitka ʃdomu viganal gwaltem]
(wyego) (domu) (gwaltem)