Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 313
Testes ducit Jaroslaus de Voyslauicze: primus Stephanus de Modla, secundus Albertus de ibidem, tercius Andreas de Vixicze (!), quartus Petrassius, quintus Vincendus de ibidem, sextus Nicolaus Ogurczeuicz de Chlewo. — Rotha:

Jaco to Jako ʃwatczimi Jaco Sczepan
ʃzedl gwaltem na Jaroʃlaowø dzedzinø
ʃamoʃodm ÿʃwoʃznim ypomerzal gø
nedobiw nanem prauem.