Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 311
Testes ducit Ceslaus de Potcocze contra Philipum de Belczewo: primus Stanislaus de Paulowo, secundus [Johannes] Wanszik de Galanski, tercius Budek de Kurowo, quartus Andreas de Kurowo, quintus Jaroslaus de ibidem, sextus Mathias de Paulowo:

Jaco tho ʃwatczimi Jaco Czeʃlaw nepo
rambil zapuʃti na philippowe dzedzi
ne [gnedze] gdze voʃnim vcaʃowal
ani tego vʃzitka ma ...