Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 310
Testes ducit Stanislaus de Galanski ad expurgandum furtum: primus Jacobus de Galanski, secundus Laurencius de ibidem, tercius Johannes Wansz, quartus Nicolaus Czeszancic, quintus Choczemir, sextus Martinus de ibidem. — Rotha:

Jaco tho ʃwatczimi Jaco ʃtaʃzek ani
yego czeladz (neyucradl) ʃwantcowa cona ale ten
con dobrowolne wʃzedl wyego dom
a on gÿ opowadal ʃanʃandom