Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 309
Testes Nicolai de Proslino contra Pech et Stawcowo: primus Woiutha de Czechel, secundus Albertus, tercius Boguphael de Sadowe, quartus Dziuisius de Canszicze, quintus Stanislaus de Czechla, sextus Budzslaus de Kothoyeczsko. — Rotha:

Jaco tho ʃwatczimi Jaco micolaý
zaʃwal pecha a hanø pirwe niʃz
viʃzla trzi lata rancoyemʃtw