Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1410 Pisarz: 8 Numer roty: 307
...inski, secundus Jacussius de ... sko, tercius Nicolaus Baryonouicz de Galanski, quartus Przibislaus de Galanski, quintus Butek de Czechel, sextus Janussius de Droszewo. — Rotha:

Jaco to ʃwatczimi Jaco Jaranth poʃlal
do pana Jurcowa mlina dzeʃancz towa
rziʃzow gwaltem ywʃzalimu weprze ÿ
ʃzito wyego dzirʃzenu