Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1409 Pisarz: 8 Numer roty: 302
Testes ducit Andreas de Coritha contra Mathiam de Barranowicze: primus Johannes Paruus de Boogwedzwicz, secundus Sowanka de ibidem, tercius Petrassius de Czarnoszýcze, quartus Benas de Czarnoský, quintus Derslaus de Cotarbi, sextus Dobeslaus de Cotharbÿ. Duos compatres expresit circa nominacionem testium. — Rota:

Jaco tho Swatczimi Jaco andrzeÿ
wraczal Swgo pana andrzeia
badancz ÿgo czlowekem wthem geʃt
<..>dnego zabedl aandrzey newe [dyʃ]
<...>zal bibil Maczkow czlowek