Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1409 Pisarz: 8 Numer roty: 299
Testes ducit Meczko de Sluszco contra Johannem kmethonem de Przeranÿe: primus Dalebor de Bodzathi, secundus Jacussius frater eius, tercius Przibislaus Niger de Cuszino, quartus Przibislaus Gamba de ibidem, quintus Viszek de Cuszino, sextus Stanislaus Cosma de ibidem. — Rotha:

Jaco to ʃwatczmi Jaco pani Helena Sluʃz
cowʃka vmarla dale niʃz trziʃi lata