Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1408 Pisarz: 8 Numer roty: 295
Testes ducit Swanszco de Cothoyeczsko contra Martinum...: primus Vbislaus de Zacouicze, secundus de ibidem, tercius Blasius de Gloski, quartus ... de Rzecti, quintus Nicolaus de Proslino, sextus Wenceslaus de Potcocze. — Rotha:

Jaco to ʃwatczimi czʃo ʃwanthoʃlaw <...>
tkem ranczil ʃa poʃag marcinoui
bi nemal gothowich peynadzi do<...>
tegdi ʃmi wtho ʃlowo Ranczili pu<...>
wdzelniczø Jaco gyne dzeczan